آرایه های میکروالکترودی برای مطالعات پزشکی تولید شد

آرایه های میکروالکترودی برای مطالعات پزشکی تولید شد پژوهشگران کشور آرایه های میکروالکترودی را برای تحریــک یــا خوانــش ســیگنال های الکتریکــی ناشــی از ســلول های زیســتی ماننـد سـلول های قلبـی و عصبـی ساختند.


به گزارش مداربسته به نقل از معاونت علمی و فناوری، «آرایه های میکروالکترودی» جز محصولات وارداتـی بوده که پژوهشگران کشور موفق به تولید آن شدند. این الکترودها در مطالعات پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. در این آرایه ها امکان دسترسی همزمان به سیگنال های ۶۰ الکترود برقرار است. همین طور به سبب بالا بودن رزولوشن در ساختار آنها می توان به سیگنال های یک سلول مستقل دسترسی داشت. بنا بر این این محصول از طرف پژوهشگران حوزه زیست شناسی، علوم مغز و اعصاب و قلب مورد استقبال قرار گرفته است. در ســاخت ایــن آرایه هــا از فنــاوری ســاخت لایه های نــازک نانومتــری ســرامیکی و فلـزی و همچنیـن تکنیـک فتولیتوگرافـی بـا دقـت زیـر میکـرون بـا اسـتفاده از مواد زیست سـازگار بهـره گرفتـه شـده اسـت. فرآینـد سـاخت ایـن آرایه هـا قابلیـت سـاخت الکترودهـای بـا مشـخصات سفارشــی مشــتری را فراهــم مــی آورد. ایــن آرایه هــا بــا فنــاوری ســاخت لایه های نانومتــری برای تحریــک الکتریکــی و ثبــت بازخــورد و ســیگنال های فیزیولوژیکــی ســلول های مغــزی و عصبــی طراحــی و تولیــد شــده اســت بــر ایــن اســاس می تــوان آنرا محصــول همگرایــی نانوفنــاوری و فنــاوری اطلاعات در نظــر گرفــت. این طرح حاصل دستاورد پژوهشگران در زمینه فناوری های همگرا است.

1400/06/29
13:52:10
5.0 / 5
211
تگهای خبر: تولید , دستاورد , دسترسی , علم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
دوربین مداربسته

newcctv.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مداربسته محفوظ است

دوربین مداربسته مداربسته

انواع دوربین مداربسته